Cyfrowa wspólnota poruszająca się po zdecentralizowanej sieci używa inteligentych umów, opartych na tokenach z wyższym wykształceniem.

 

27.05.2017

Internet jest zalany projektami typu smart contract czy digital commonwealth. W tym drugim przypadku – im więcej dodatków i usprawnień, tym lepiej. Cyfrowa wspólnota musi posiadać swój własny rynek (platformy oferujące inteligentne transakcje), musi również dysponować różnego rodzaju tokenami, do ich przeprowadzania. Inna waluta na zakup chleba, inna na wizytę u fryzjera. Tezos – do stworzenia wspólnoty. Filecoin – uzyskiwanie wynagrodzenia za udostępnianie nieużywanych zasobów. KyberNetwork – specjalistyczny system umożliwiający wymianę i konwersję zasobów cyfrowych.

 

Tezeos – a new digital commonwealth

 

Praktycznie każdego dnia gdzieś na świecie powstaje projekt jakiegoś tokenu. Idea kryptowalut opiera się na ich integracyjnym działaniu. Pierwotnym założeniem było wyrównanie szans społecznych i budowanie dobrobytu. Wiadomo jednak, że każda idea może zostać zinterpretowana opacznie. Człowiek kocha pieniądze – bez względu na to, czy mają postać banktnotu lub monety, czy mają cyfrową, spekulacyjną wartość.

Tezos to ten typ tokenów, który powstaje z myślą o tworzeniu cyfrowej wspólnoty. Jego założeniem jest zatem stworzenie “prawdziwego społeczeństwa” w wersji digital. Filofia tezosa opiera się na stwierdzeniu, że sam token ułatwia formalną weryfikację. Zastosowana technika matematycznie dowodzi poprawności kodeksu transakcji i zwiększa bezpieczeństwo najbardziej wrażliwych lub finansowo ważonych inteligentnych umów. Zaraz, ale która cyfrowa waluta tego nie robi?

Tezos jest inny. Wszystyskie są inne i różne od siebie. Każda służy do czego innego. Tezos nie jest ani na fryzjera, ani na zakupy w sklepie obuwniczym. Nie. Tezos tworzy sieć społeczną. Oczywiście – wszyscy, którzy będą używać tokena, w pewnym sensie stworzą mały ekosystem, czyli będą wspólnotą. Zdecetralizowaną, rozsianą po różnych częściach świata.

Tezos miał zawitać na giełdach 22 maja, a jego idea zrodziła się w 2014 roku. Fundacja zdecydowała się na opóźnienie wypuszczenia tokena do pewnego, bliżej nieokreślonego momentu w czerwcu. Wszystko dlatego, że twórcy tokena przez ponad pół roku tworzyli architekturę prawną dla systemu Tezos i globalnej społeczności, która przetrwać ma próbę czasu. Opóźnienie wynika z faktu, że po pierwsze Tezos jest projektem, który powstał w Szwajcarii, po wtóre zaś szwajcarski organ regulacyjny jest przytłoczony popytem.

 

FileCoin – bezpieczna sieć i inteligentny token

 

Projekt związany ze stworzeniem masywnej przestrzeni nieużywanych data center oraz dysków twardych, zlokalizowanych na całym globie. FileCoin bazuje na nieużywanych zaosbach technicznych komputerów i urządzeń użytkowników, będąc projektem opartym na całkowitej decentralizacji. Gwarantuje zysk w zamian za udostępnienie zasobów. Pod tym względem przypomina Golema.

Przynależność do sieci FileCoin sprawia, że każdy użytkownik może stać się górnikiem. By do tego doszło, należy używać oprogramowania FC i uzyskać satysfakcjonującą zapłatę za wykorzystanie masowych zasobów na rynku filecoin. Token ma być uniwersalny, pod względem możliwości wymiany. Ma być notowany na wielu giełdach i obsługiwany przez różne portfele. Wszystko po to, by użytkownik mógł wymienić filecoin na inne kryptowaluty – takie jak Ether czy bitco.

 

Sobotni poranek z Tezos, FileCoin i KyberNetwork

filecoin

Fakt, że produkt jest szwajcarski może czynić go bardziej wyjątkowym od innych, powstających i powstałych. Sytuacja, w której znalazła się firma, dążąc do prawnego usankcjonowania architektury Filecoin przemawia na korzyść samego projektu. Token, którego historia sięga trzech lat wstecz wydaje się być dobrze przemyślanym działaniem.

Sieć stworzona z myślą o wykorzystywaniu cyfrowych zasobów, w celu m.in wydobywania kryptowalut, czy użyczania nieużywanej przestrzeni dyskowej, jest przestrzenią nowych możliwości. Zasoby, o których mowa, to zasoby należące do konkretnej osoby, w późniejszym czasie tysięcy czy milionów określonych osób. Górnicy użyczając przestrzeni dyskowej i zasobów własnego sprzętu, dają sieci dostęp do tychże.

Wszystko na zasadach społecznej odpowiedzialności i zaufania. Świat tokenów opiera się na dzieleniu się posiadanymi aktywami. Użytkownik sprzedaje nieywkorzystane zasoby, dając sieci dostęp do swojego sprzętu. Blockchain gwarantuje bezpieczeństwo, czyżby?

Inteligentna umowa jest oparta na zaufaniu – za określoną cenę, przedstawioną za pomocą tokenów z wyższym wykształceniem, użytkownik zgadza się oddać nieużywane przez siebie zasoby. To tak, jakby zdecydować się sprzedać niewykorzystywaną część mózgu. Przecież podobno człowiek nie wykorzystuje całego potencjalu, jaki posiada.

Filecoin – jedna z kilku opcji handlowania zasobami. Być może niedługo pojawi się token z tytułem profesora, który będzie tworzył wspólnotę ludzi wykorzystujących zdecentralizowany mózg, albo niewykorzystane zasoby mózgowia użytkowników. Świat idzie z duchem czasu.

 

KyberNetwork – inteligentny system konwersji

 

Inteligentne tokeny tworzące cyfrową rzeczywistość sprawdzają się przy transakcjach na określonych platformach. KyberNetwork umożliwia konwersję żetonów – przeciętny token może zostać inteligentnym tokenem, wykorzystywanym w transakcjach “smart contract”. Token A może zostać Tokenem B, wykorzystywanym na platformie, do której A nie miałby dostępu. Konwersja etheru na bitco, bitco na wszystko inne i odwrotnie.

Jeden z projektów bazujących na metamorfozie typu: jak z żetona uczynić inteligentny token z wyższym wykształceniem, by nadać mu odpowiednią funkcjonalność. W XXI wieku wszystko, co sztuczne, ma więcej inteligencji niż przeciętny człowiek.

Kyber zapewnia bogate interfejsy API i portfel nowych kontraktów, pozwalające na bezproblemowe otrzymywanie płatności z dowolnego tokena. Interfejs i portfel są niezwykle funkcjonalne, ze względu na posiadany certyfikat wyższego wykształcenia.

Ryzyko można obniżyć handlując instrumentami pochodnymi. Sztuczna inteligencja ma na tyle rozumu, że wykonuje zaawansowane transakcje bez używania mózgu. Ludzie poszli w jej ślady, wyższe wykształcenie i inteligencja to cechy charakterystyczne tokenów i kontraktów.

 

KyberNetwork

Kyber jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konwersji. Rozwiązania pozwalające użytkownikowi na generowanie własnych tokenów, czy tworzenie społeczności stały się punktem wyjściowym projektów następnej generacji. Powstają zaawansowane technologicznie, wielofunkcyjne pajęczyny, w których relacje zastępują transakcje, a ludzką inteligencję – sztuczna inteligencja. Cyfrowa rzeczywistość to świat, w którym żeton jest bardziej smart niż człowiek.