W Szwajcarii powstała nowa organizacja typu non-profit, skupiona na Blockchain, Crypto Valley Association, której celem jest promowanie tej technologii oraz dalsze badania nad nią

 

 

Do celów grupy należą:

 

-kontynuacja polityki wsparcia publicznego,
-organizacja imprez i maratonów programowania,
-prowadzenie badań nad technologią.

 

Organizację popierają m.in. miasto Zug, Thomson Reuters, UBS, Uniwersytet w Lucernie i PwC, a także kanton Zug, Consensus,  Luxoft, Lykke Corp, Iprotus GmbH, Inacta AG i wiele innych.

 

Oliver Bussman, prezes grupy, powiedział:

 

„Wraz z powstaniem Crypto Valley Association, promujemy więcej niż tylko region: utworzyliśmy globalną  organizację, jako bazę dla najbardziej innowacyjnych i myślących przyszłościowo firm, wzmacniając pozycję Szwajcarii jako wiodącego lidera innowacji w tym sektorze”.

 

Szwajcarska Crypto Valley nie jest jedyną organizacją poświęconą Blockchain: szwajcarskie  konsorcjum, które powstało we wrześniu ubiegłego roku, prowadzi prace nad aplikacjami związanymi z Ethereum. Ponadto, duże firmy, takie jak SBB, badają możliwości oferowania usług Bitcoin klientom. W Szwajcarii wystąpiono również z propozycją utworzenia elastycznego środowiska, w którym możliwe byłoby testowanie nowych rodzajów produktów finansowych.

 

Przyjazne środowisko szwajcarskich uregulowań prawnych stanowi również zachętę dla firm typu Xapo (zajmującej się przechowywaniem Bitcoina) i ShapeShift (zajmującej się wymianą walut cyfrowych) do przenoszenia działalności w ten region.

03.03.2017