W opublikowanym niedawno zgłoszeniu do urzędu patentowego, UBS, szwajcarski gigant bankowy, wyraził chęć stworzenia platformy walidacji opartej na technologii Blockchain

 

 

 

05.12.2017

Patent wskazuje na to, że UBS stosuje technologię Blockchain jako rozwiązanie dla IP klienta i weryfikacji użytkownika.

Samo zgłoszenie zostało złożone 24 maja 2016 r., ale patent został wydany niedawno. Założenia platformy Blockchain od UBS to wykorzystywanie do przechowywania zapisów wszystkich działań firmy w sieci Blockchain. Posiadając niezmienny zapis, firma może tworzyć i prowadzić bardziej rygorystyczne protokoły niż w przypadku tradycyjnych systemów baz danych.

Technologia Blockchain może tworzyć bazę danych obsługiwaną nie przez jeden podmiot, taki jak bank, ale także współpracujących ze sobą wielu innych uczestników. Jako przykład, technologie oparte na Blockchain obejmują wiele systemów komputerowych uczestniczących w programie, które regularnie zgadzają się na modyfikację bazy danych, po czym modyfikacje, na których się opierają, stają się niezmienne za pomocą złożonej kryptografii.

Aplikacja odzwierciedla rosnącą popularność technologii Blockchain wśród dużych instytucji finansowych, takich jak Bank of America, JP Morgan Chase i inne, które niedawno zaprezentowały platformy Blockchain.