Narodowy Bank Ukrainy (NBU) powiedział, że “rozważa” wprowadzenie cyfrowej wersji swojej waluty krajowej, hrywny, która nie będzie początkowo oparta na Blockchain

 

 

 

12.01.2018

Bank centralny opublikował w serwisie Facebook post, że ​​bada “nowe i innowacyjne technologie” w ramach tak zwanego projektu gospodarki bezgotówkowej, którego częścią jest potencjalna e-hrywna.

NBU dokonał rozróżnienia między cyfrową walutą, którą ma na myśli, a wydaną przez państwo kryptowalutą, która z definicji byłaby oparta na technologii Blockchain:

Narodowy Bank chciałby jednak sprecyzować, że chodzi tutaj o możliwe wprowadzenie elektronicznej hrywny, a nie naszej własnej kryptowaluty.

NBU zauważyła również, że możliwość oparcia ich proponowanej e-hrywny na Blockchain nadal jest przedmiotem dyskusji.

Plany na cyfrową hrywnę kontra narodową krypto-walutę kontrastują z działaniami za granicą, w Rosji, w której rząd flirtuje z ideą opartego na Blockchain CryptoRubla już od 2015 roku.

Ponadto Białoruś ogłosiła zamiar przekształcenia się w strefę przyjazną kryptowalutom, ułatwiającą regulowanie giełd i przyciągającą inwestycje zagraniczne.

W toku bieżących działań ustawodawcy w tym tygodniu również powstała specjalna grupa robocza, której celem było zbadanie, jak Bitcoin i inne kryptowaluty powinny być traktowane zgodnie z prawem ukraińskim.