Ukraińskie Ministerstwo Finansów tworzy grupę roboczą, która omawia i rozwija ramy prawne dla podatków kryptowalutowych

 

09.10.2018

 

Grupa rozpocznie prace od 16 października w celu zidentyfikowania opcji regulacji podatkowych związanych z kryptowalutą w ramach istniejących ram prawnych. Grupa ekspertów określi również możliwe przypadki, w których konieczne jest nowe lub zmienione prawodawstwo.

Ustalenia grupy zostaną przedstawione Radzie Ekspertów w celu przygotowania wspólnych konsultacji podatkowych do końca 2018 r.

W połowie września Rada Najwyższa, parlament Ukrainy, zaproponował projekt ustawy o podatku od kryptowalut. Projekt oferował pięcioprocentowy podatek dla osób fizycznych i prawnych posiadających kryptowaluty.

Ustawa miała również podnieść podatek od krypto do 18 procent, począwszy od 1 stycznia 2024 roku. Zgodnie z dokumentem, nowy podatek ma przynieść dochód w wysokości około 43 mln dolarów.

Na początku października ukraiński parlamentarzysta Jurij Derewianko zaproponował kolejną ustawę, która przewidywałaby zwolnienia podatkowe dla wszystkich podmiotów zajmujących się handlem kryptowalutami do 2029 r. Derevyanko powiedział:

“Musimy uregulować i zalegalizować ten segment, który stanie się motorem nowej gospodarki”

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) rozważa cyfrową walutę państwową powiązaną z lokalną walutą – hrywną. NBU zauważył, że “e-hrynvia” będzie scentralizowany i pozostanie pod kontrolą rządu.

Źródło obrazu: via 123rf.com