Urząd Regulacji Przemysłu Finansowego wydał zawiadomienie zachęcające każde przedsiębiorstwo sprzedające papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych do ujawnienia wszelkich działań związanych z zasobami cyfrowymi, takimi jak kryptowaluty i tokeny

 

10.07.2018

 

Urząd Nadzoru Finansowego USA prosi firmy brokerskie o ujawnienie działań związanych z kryptowalutami. Urząd ds. Regulacji branży finansowej (FINRA) wydał w zeszłym tygodniu komunikat regulacyjny dotyczący aktywów cyfrowych.

Organizacja non-profit autoryzowana przez Kongres, FINRA nie jest częścią urządu USA, ale ma za zadanie chronić amerykańskich inwestorów, upewniając się, że branża brokerów działa uczciwie.

Poza kilkoma wyjątkami, urząd wyjaśnia, że ​​oprócz rejestracji w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) każda firma i pośrednik, który sprzedaje papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych, musi posiadać licencję i zostać zarejestrowany przez FINRA.

Urząd Nadzoru Finansowego USA prosi firmy brokerskie o ujawnienie działań kryptowalutowych

Indywidualni zarejestrowani przedstawiciele muszą również zarejestrować się w FINRA. Według strony internetowej, FINRA miała w kwietniu 629,112 zarejestrowanych przedstawicieli i 3712 firm członkowskich.

W 4-stronicowym komunikacie Urząd podkreślił, że monitoruje zmiany na rynku zasobów cyfrowych i podejmuje wysiłki w celu ustalenia zakresu zaangażowania członków.

FINRA wyda niniejsze zawiadomienie, aby zachęcić każde przedsiębiorstwo do niezwłocznego powiadomienia FINRA, jeśli ono, lub powiązane z nim osoby lub podmioty stowarzyszone, obecnie angażują się lub zamierzają angażować się we wszelkie działania związane z zasobami cyfrowymi, takie jak kryptowaluty i inne wirtualne monety.

Co więcej, do 31 lipca następnego roku, Urząd zachęca każdą firmę do utrzymania koordynatora ds. Regulacji na bieżąco w przypadku zmian w firmie, której podmiotem lub powiązanymi z nią osobami lub podmiotami zależnymi jest podjęcie działalności związanej z aktywami cyfrowymi, które wcześniej nie zostały ujawnione.

W opublikowanym w tym roku rocznym raporcie FINRA, dotyczącym priorytetów regulacyjnych i egzaminacyjnych wskazał, że kryptowaluty i oferty monet początkowych (ICO) zyskały znaczącą uwagę medialną, publiczną i regulacyjną w ubiegłym roku. List podkreśla ważne kwestie do programów regulacyjnych organizacji.