Technologia Blockchain, innowacja idąca w ślad za cyfrowymi walutami, nie doprowadzi do eliminacji obecnego pieniądza fiducjarnego, mimo wzrostu jej znaczenia ostatnimi czasy, wyraził swą opinię deputowany dyrektor banku centralnego Indii

 

 

Wygłaszając mowę inauguracyjną podczas szczytu finansowo-technicznego zorganizowanego przez znaczące stowarzyszenia branżowe reprezentujące handel indyjski, przemysł i IT (software), deputowany dyrektor Banku Rezerw Indii (RBI) R. Gandhi odrzucił sugestie, że waluty cyfrowe przyczynią się do kresu pieniądza papierowego.

 

Jak zacytował Economic Times:

 

– Pojawienie się Bitcoin sprawiło, że w niektórych kręgach przewidywano koniec systemu walutowego. W moim rozumieniu, może to pozostać jedynie mrzonką.

 
Wręcz przeciwnie, urzędnik stwierdził, że ilość pieniądza fiducjarnego w obiegu się zwiększa, z wyjątkiem rejonu nordyckiego. Szwedzki Riksbank, najstarszy bank centralny na świecie, rozważa nawet emisję własnej waluty cyfrowej, Ekorony, po tym, jak obieg gotówki zmniejszył się o 40% od 2009. Deputowana dyrektor Riksbank, Cecilia Skingsley, powiedziała w listopadzie 2016:

 

Im mniej Ci z nas, którzy mieszkają w Szwecji używają banknotów i monet, tym bardziej jasne dla nas staje się, że Riksbank musi zbadać, czy powinniśmy wyemitować pieniądz elektroniczny jako uzupełnienie pieniądza, który mamy dziś.
Waluty wirtualne są podatne na ryzyko związane z ich bezpieczeństwem.

 

Przemawiając dziś, urzędnik banku centralnego Indii stwierdził, że innowacje, takei jak technologia blockchain, bez wątpienia niosą ze sobą pozytywne zmiany. Negatywną stroną, jest zamęt jaki powodują.

 

 

– Jednak, jako że skutkiem innowacji jest przesunięcie paradygmatu, wprowadzają zamęt z definicji – stwierdził deputowany dyrektor RBI.

 

 

Ponadto stwierdził, że waluty wirtualne niosą ze sobą ryzyko finansowe, prawne i takie, które związane jest z bezpieczeństwem i ochroną konsumenta.

 
– Są podatne na straty wynikające z hakowania, utraty hasła, udostępniania danych logowania, ataków złośliwego oprogramowania itd. – powiedział Gandhi.

 
Ponadto, jego zdaniem, waluty wirtualne nie spełniają kluczowych warunków związanych z poufnością i anonimowością, które są istotne dla waluty.

 

Oświadczył:

 

– Te waluty nie są poparte żadnymi aktywami, a ich wartość może być podatna na aprecjację i spekulacje. Odnotowano wykorzystanie wirtualnych walut do celów niedozwolonych i nielegalnych. Gandhi przytoczył przypadek waluty cyfrowej wyemitowanej przez Indie.

 

Zagadnienie podlega obecnie badaniom przez pion centralnego Banku w Indiach, który wcześniej w tym roku stwierdził, że technologia blockchain jest wystarczająco dojrzała by stać się kluczową we wsparciu cyfryzacji waluty indyjskiej, rupii.

06.03.2017