Państwa na całym świecie starają się znaleźć rozwiązania prawne dla kryptowalut. Rosja legalizuje obrót walutami cyfrowymi

31.05.2017

Poszukiwanie rozwiązań legislacyjnych dla transakcji w branży crypto jest przedmiotem działań władz różnych państw na całym świecie. Rynek tokenów jest niezwykle dynamiczny, a władze państw upartują w nim doskonałego narzędzia zysku. Wprowadzenie opodatkowania od transakcji cyfrowych jest naturalnym mechanizmem poprawy sytuacji budżetowej. Sytuację tę dostrzegł Rosyjski Bank Centralny, decydując się na wprowadzenie opodatkowania od towarów cyfrowych. Rosja zmieniła podejście do transakcji walutami cyfrowymi.

Wcześniejszy projekt Ministra Finansów w Rosji nie był przychylny społeczności bitcoinowej. Wiceprzewodnicząca Banku Centralnego oświadczyła, że waluty cyfrowe powinny podlegać opodatkowaniu, monitoringowi oraz sprawozdawczości. Minister Finansów, który jeszcze w 2014 roku nosił się z zamiarem wprowadzenia zakazu i karania za działalność związaną z obrotem i handlem walutami cyfrowymi, potwierdził, że w 2018 roku Rosja może uznać kryptowaluty. Samo uznanie miałoby być początkiem do poczynienia kroków w kierunku wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, sankcjonujących działalność branży crypto w Rosji.

Ustawodawstwo rosyjskie skupiać się będzie zarówno na transakcjach walutami cyfrowymi jak i na górnictwie. Zmiana stanowiska Federacji Rosyjskiej ma z jednej strony przyczynić się do ogólnej poprawy sytuacji finansowej państwa, z drugiej natomiast do ułatwienia obrotu na rynku cyfrowym. Sytuacja ta nie powinna dziwić – na rosyjskiej giełdzie altcoinowej dostępny jest szereg innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które fascynują użytkowników. Niektóre z dostępnych tokenów łączą w sobie funkcje Paypal, bitcoin i pieniądza, co przez społeczność uznawane jest za doskonałe rozwiązanie.

Regulacje w Rosji mogą stanowić przykład dla innych państw, które nie potrafią do dziś odnieść się do branży crypto.