Poprawki zostały przegłosowane przez posłów Parlamentu Europejskiego stosunkiem 89 do 1

 

 

Poprawki, zatwierdzone przez komitety Ekonomiczno-Finansowy i Wolności Obywatelskiej, mają na celu usunięcie luk w prawie europejskim w kwestii prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej. Prawo zaostrza także przepisy, aby zapobiegać unikania podatków.

 

Obywatele mają dostać dostęp do trustów

 

Obywatele UE będą mieli dostęp do rejestrów własności podmiotów bez obecnych ograniczeń, które zawęża dostępność do dziennikarzy i lobbystów.

 

Trusty i inne porozumienia prawne im podobne będą musiały sprostać tym samym wymaganiom w kwestii przejrzystości, co inne firmy, włączając w to identyfikację faktycznego właściciela.

 

Według Judith Sargentini z Zielonych / EFA zwróciła uwagę, że spółki uśpione i złożone struktury ułatwiają ukrywanie pieniędzy, a rejestr publiczny ma zwiększyć przejrzystość.

 

Dyrektywa obejmuję podmioty platformy wirtualnej waluty i podmioty zajmujące się portfelami depozytariuszy. Podczas gdy waluty wirtualne stanowią jedynie małą część działalności finansowej, ok. 70 000 transakcji przeprowadzanych jest dziennie. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i niektóre kraje członkowskie UE twierdzą, ze wirtualne waluty wiążą się z ryzykiem.

 

Platformy Walut wirtualnych będą objęte takimi samymi wymaganiami jak inne instytucje płatnicze i będą musiały szczegółowo badać klientów. Będą musiały weryfikować, identyfikować i monitorować transakcje, aby zapobiegać łamaniu prawa w kwestii prania pieniędzy.

 

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli obniżenie progu identyfikacji z €250 do €150 celem ukrócenia takich narzędzi, jak karty przedpłacone.

 

Ustawodawcy zaniepokojeni walutą wirtualną

 

Krisjanis Karins, EEP LV, powiedział, że przestępcy wciąż wykorzystują anonimowość w celach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, i prawo dotyczące walut wirtualnych i anonimowych kart przedpłaconych musi być zaostrzone. Poprawki mają też na celu polepszenie koordynacji działań państw członkowskich w tych obszarach.

 

Parlament musi teraz zaaprobować przyjęte rozwiązania na sesji plenarnej Europarlamentu w marcu, aby można było rozpocząć rozmowy trójstronne z Komisją Europejską i Radą.

06.03.2017