Komisja Europejska opublikowała raport na temat swojego badania na temat możliwych zastosowań technologii Blockchain w sektorze edukacji

 

 

 

17.11.2017

Wśród analizowanych przez komisję analiz są wykonalność, wyzwania, korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem tej technologii w szkołach i na uniwersytetach.

W raporcie zatytułowanym “Blockchain in Education” komisja skoncentrowała się na możliwym wykorzystaniu Blockchain do cyfrowej akredytacji w zakresie uczenia się osobistego i akademickiego. Raport przeznaczony jest dla decydentów w sektorze edukacji. Część raportu brzmi:

Niniejsze badanie eksploracyjne dotyczy wartości […] jakie Blockchain może przynieść zainteresowanym stronom w sektorze edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjału do cyfrowej akredytacji osobistego i akademickiego uczenia się.

Komisja przedstawiła osiem scenariuszy wykorzystania Blockchain do rozwiązania problemów w sektorze edukacji. Wśród wyzwań jest akredytacja i transfer punktów, certyfikacja cyfrowa, wieloetapowa akredytacja i płatności studenckie.

W swoim podsumowaniu Komisja ostrzega, że ​​zastosowania technologii w sektorze są wciąż w powijakach. Powtórzono, że tylko “w pełni otwarta” realizacja może zrealizować rzeczywiste cele, a także obietnicę zastosowania Blockchain w edukacji.

Mimo wczesnego stadium rozwoju coraz więcej instytucji edukacyjnych wykazuje zainteresowanie Blockchain. Wśród nich jest Massachusetts Institute of Technology (MIT), który niedawno przyznał cyfrowe certyfikaty lub dyplomy ponad 100 absolwentom w ramach projektu pilotażowego związanego z Blockchain.

Co więcej, Federacja Państwowych Rad Medycznych (FSMB) uruchomiła również program pilotażowy Blockchain, który koncentruje się na cyfrowych certyfikatach studentów medycyny.

W ramach programu przetestowano standard Open-Source o nazwie Blockcerts, który został opracowany przez Learning Machine Technologies i MIT Media Lab.