Japoński regulator finansowy nałożył pięć nowych kryteriów dla wszystkich giełd kryptowalutowych działających w tym kraju. Zasady te mają zastosowanie do istniejących operatorów giełdowych, a także nowych podmiotów ubiegających się o rejestrację po raz pierwszy. Kontrole na miejscu będą przeprowadzane we wszystkich giełdach przed zatwierdzeniem

 

07.05.2018

 

Wszystkie giełdy kryptowalut w Japonii muszą przestrzegać pięciu nowych kryteriów. Japońska Agencja Usług Finansowych (FSA) ustanowiła nowe zasady rejestracji giełd kryptowalutowych. Celem agencji jest promowanie zgodności i ochrona zasobów klientów, a także “zapobieganie kolejnym cyfrowym napadom na giełdy”

Coincheck, jedna z największych giełd kryptowalutowych w Japonii, została zhakowana w styczniu i straciła  58 miliardów jenów (531 milionów dolarów) na kryptowalucie NEM. Od tego momentu giełdę przejęła wiodąca internetowa firma maklerska Monex Group.

Urzędnik FSA wyjaśnił, że oprócz dokumentacji proces rejestracji teraz będą również giełdy miały wizyty różnych urzędników, które mają na celu sprawdzenie, w jaki sposób działają giełdy. Operatorzy giełdowi rejestrujący się w rządzie będą musieli teraz spełnić pięć ogólnych kryteriów.

Wszystkie giełdy kryptowalut w Japonii muszą być zgodne z pięcioma nowymi kryteriami. Pierwsze z pięciu kryteriów dotyczy zarządzania systemem. Agencja zapewni, że giełdy “nie będą przechowywać waluty na komputerach podłączonych do Internetu i będą musiały ustawiać wiele haseł do przelewów walutowych”

Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy stanowią drugie kryterium. Giełdy “będą musiały dokładniej pracować, aby zapobiegać praniu pieniędzy, poprzez takie sposoby, jak weryfikacja oraz identyfikacja klienta w przypadku dużych transferów”

Zarządzanie aktywami klientów jest trzecim. FSA chce zapewnić, że są “ostrożnie zarządzane oddzielnie od aktywów wymiany”. Zgodnie z wiadomościami, operatorzy giełdowi będą musieli sprawdzać salda kont klientów kilka razy dziennie.

Pojawią się również nowe ograniczenia dotyczące typów kryptowalut wymienionych na giełdach. W szczególności podkreślono w publikacji. “Kryptowaluty, które  korzystają z wysokiego poziom anonimowości,  mogą służyć do prania pieniędzy, takie kryptowaluty będą zakazane”  z ostatnich informacji wynika, że FSA naciska giełdy aby usunęły ze swojej oferty takie kryptowaluty jak Monero czy DASH.

Wreszcie należy wzmocnić wewnętrzne procedury wymiany. Będą “musieli oddzielić akcjonariuszy od zarządu. Role rozwoju systemu zostaną również oddzielone od ról zarządzania zasobami, aby pracownicy nie mogli manipulować systemem dla własnych korzyści”

Obecnie w Japonii działa 16 autoryzowanych przez rząd giełd. Ponadto nadal istnieje siedem innych podmiotów, które mogą działać zgodnie ze zmienioną ustawą o rozliczeniu funduszu, podczas gdy ich aplikacje są sprawdzane przez agencję.