USA: Kryptowaluty nie uznajemy, ale kary i grzywny oraz inne należności wobec państwa możecie płacić Bitcoinami

 

16.06.2017.

 

BitLicense zdefiniował kryptowalutę jako walutę wirtualną, będącą dowolnym typem jednostki cyfrowej używanej w formie środka wymiany lub w innej postaci posiadającej cyfrowo zapisaną wartość. BitLicence, czyli Regulacje prawne Nowego Jorku, dotyczące kryptowalut. Aktualizacja zakłada całkowity brak akceptacji dla kryptowalut, ale….grzywny, kray, mandaty będzie można płacić Bitcoinem.

Waluta cyfrowa jest pojęciem szerokim, przez które należy rozumieć cyfrowe jednostki walutowe: (a) posiadające scentralizowane repozytorium lub administratora, (b) zdecentralizowane i nie posiadające scentralizowanego repozytorium lub administratora, lub (c) tworzone bądź pozyskiwane poprzez moc obliczeniową urządzeń IT lub wysiłek produkcyjny.

Dalej:

Kryptowaluta nie jest pojęciem, które dotyczy jednostek cyfrowych wykorzystywanych wyłącznie w platformach gier online. Nie oznacza również jednostki cyfrowej nieposiadającej rynku lub aplikacji poza platformami gamingowymi. Walutą cyfrową nie jest jednostka w wersji digital, której nie można przeliczyć lub wykupić w postaci fiat. Kryptowalutą również nie będzie jednostka cyfrowa, która nie może być zamieniona na towary, usługi, rabaty lub zakupy w świecie rzeczywistym.

 

Kryptowalutą natomiast będzie każda jednostka cyfrowa, która ma wartość również w realnym świecie (z wyłączeniem kart prepaid i wskazanych wyżej wyjątków). Pozostaje kwestia firm zajmujących się kryptowalutami:

 

Kryptowalutowa działalność gospodarcza (aktywność biznesowa) polega na otrzymaniu wirtualnej waluty w celu jej przekazania, z wyjątkiem sytuacji, w których transakcja jest przeprowadzana w celach niefinansowych i nie obejmuje przeniesienia więcej niż nominalnej kwoty w walucie wirtualnej.

 

Przechowywanie lub utrzymywanie w “areszcie” lub kontroli wirtualnej waluty w imieniu innych, również jest działalnością kryptowalutową. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku transakcji kupna/sprzedaży kryptowalut. Cały zakres postrzegania działalności kryptowalutowej zawarł w sobie BitLicense. Według prawa kalifornijskiego (CA) wirtualną walutą jest każda jednostka cyfrowa stanowiąca medium wymiany.

 

Wprowadzana aktualizacja zawiera następujące dodatki:

 

Kryptowaluta nie jest legalnym środkiem wymiany handlowej i nie jest wspierana przez Rząd Stanów Zjednoczonych.  Jej przechowywanie przez rejestrującego w imieniu klienta nie podlega ochronie FDICP. Transakcje w walucie cyfrowej przechowywane przez rejestrującego w imieniu klienta mogą być nieodwracalne, straty spowodowane nieuczciwymi lub przypadkowymi transakcjami mogą nie być możliwe do odzyskania. Prawo stanowiące o kryptowalutach dopiero się rozwija, a zatem sąd może uznać, że sytuacja jest identyczna jak w przypadku dolara amerykańskiego.

Wartość cyfrowej waluty przechowywanej przez rejestrującego w imieniu klienta może zmieniać się szybciej i bardziej niespodziewanie niż w przypadku walut rządowych, takich jak dolar amerykański. Końcowa wartość może mieć poziom zerowy. Trudności technologiczne są w stanie uniemożliwić podmiotowi dostęp do aktywów.

Prawo Kalifornijskie jest dość szczegółowe w zakresie definicyjnym odnoszącym się do działalności kryptowalutowej. Według CA AB 1326 aktywność ta polega na utrzymaniu opieki lub kontroli nad wirtualną walutą w imieniu innych”. Zmiany w przepisach prawnych Stanów Zjednoczonych zbiegają się z pęknięciem kryptowalutowej bańki i słabnięciem kursów. Restrykcje dotyczące transakcji kryptowalutami w USA wprowadzają prawne wyjaśnienia pojęć, które powinny znaleźć się w każdym słowniku prawnym. Są one podstawą rozwoju prawodawstwa ukierunkowanego na crypto.

Dla odmiany w Kansas kryptowaluta nie ma żadnej wartości prawnej. Waszyngton uznaje, że waluty cyfrowe podlegają temu samemu prawu, co usługi finansowe. Oznacza to, że każda firma obsługująca kryptowalutę jest regulowana w taki sam sposób jak typowy biznes usług płatniczych. W Tennessee zaproponowano legalizację, która umożliwia wkład Bitcoina w kampanie polityczne. New Hampshire rozważa kwestie podatków i opłat, oraz stosownego planu. Nowy Jork zamierza umożliwić mieszkańcom używanie Bitcoina do zapłaty grzywien, opłat, kar i innych należności na rzecz państwa.