Projekt ustawy mający na celu wyjaśnienie klasyfikacji kryptowalut został zaprezentowany w stanie Wyoming w USA 18 stycznia

 

21.01.2019

 

Ustawa umieszcza aktywa kryptograficzne w trzech kategoriach: cyfrowe aktywa konsumpcyjne, cyfrowe papiery wartościowe i wirtualne waluty. Ustawa definiuje aktywa wchodzące w którąkolwiek z tych trzech kategorii jako niematerialne dobra osobiste i przyznaje wirtualnym walutom taki sam status, jaki aktualnie posiada pieniądz fiducjarny.

Proponowana ustawa upoważnia również banki do “świadczenia usług powierniczych dla zasobów cyfrowych zgodnych z niniejszą sekcją po przekazaniu komisarzowi 60-dniowego pisemnego powiadomienia”.

Opracowane przepisy pozwalają również bankom służyć jako wykwalifikowani depozytariusze zgodnie z przepisami ustanowionymi przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Źródło obrazu: 123rf.com