Według najnowszych informacji, Ministerstwo Finansów Rosji kwestionuje swój własny projekt ustawy o zakazie używania Bitcoin

 

 

Aleksiej Moisiejew, rosyjski minister finansów, ogłosił, że ministerstwo nie będzie pracować nad propozycją ustawy odnoszącą się do zakazu korzystania z Bitcoin, mimo że plan prac tego organu zakładał taką czynność. Jest to wyraźna zmiana stanowiska po tym, jak minister ogłosił, że projekt ustawy został przedstawiony w Dumie. Obecnie planuje się wprowadzić zmiany podczas serii spotkań z ekspertami.

 
Krytyka zakazu Bitcoin

 
Projekt ustawy był opóźniony z powodu krytyki ze strony recenzentów oraz organów administracyjnych.  W kwietniu 2016 roku, pojawiły się doniesienia o pierwszych spóźnieniach w sporządzeniu i przedstawieniu projektu w Dumie – niższej izbie rosyjskiego parlamentu. Wiele opinii sugerowało krytykę pierwszej wersji ustawy. W tamtym czasie Moisiejew ujawnił, że prace nad projektem nie posuwały się tak szybko jak oczekiwano. Przyznał również, że wszystkie krytyczne opinie zostaną wzięte pod uwagę.

 
W maju Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji zakwestionowały „bezpieczeństwo publiczne”, na które miał nastawać Bitcoin.

 
Raport, cytujący źródła związane z Ministerstwem Sprawiedliwości, doniósł:

 
Ministerstwo wierzy, że istnieje potrzeba dalszych badań nad wprowadzeniem odpowiedzialności prawnej dla osób oraz organów administracyjnych, które emitują i sprzedają substytuty pieniądza, ponieważ stopień zagrożenia publicznego jest kwestią dyskusyjną.”

 
Oskarżenie

 
Mimo raportu, Moisiejew nadal szukał możliwości ujawnienia domniemanego zagrożenia ze strony nielegalnych transakcji i prób prania brudnych pieniędzy, które mogłyby zostać odnotowane, gdyby były prawdziwe, jak podają „oficjalne źródła europejskie”.

 
– Musimy ograniczyć wolność złodziei, którzy korzystają z Bitcoin w związku z praniem brudnych pieniędzy i nielegalnymi transakcjami – powiedział Moisiejew. – Z oficjalnych źródeł europejskich wynika, że 80% podejrzanych transakcji związanych z wymuszaniem okupu, praniem brudnych pieniędzy i tak dalej, związanych jest  Bitcoin. Naturalnie nie możemy zapomnieć tutaj o finansowaniu terroryzmu.

 

01.09.16