The Isle of Man’s Gambling Supervision Commission (GSC) czyli Komisja Nadzoru Hazardu zatwierdziła zmiany przepisów dotyczących hazardu. Rozporządzenie “Pakiet 2016” zawiera takie zmiany jak rozszerzenie dobrowolnego hazardu. Proponowane zmiany podlegają zatwierdzeniu przez autorów rządowych.

Operator będzie mógł zaakceptować waluty wirtualne pod warunkiem zastrzeżenia zabezpieczeń regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa wartości oraz sposób na ochronę wartości. Licencjobiorcy będą mogli otwierać rachunki bankowe dla graczy, którzy korzystają z wymienialnych walut wirtualnych. Do otwarcia konta za pomocą karty kredytowej potrzebny jest depozyt pieniężny. GSC wyjaśnia co mam na myśli pod stwierdzeniem depozyt pieniężny mianowicie chodzi tu o wpłatę pieniędzy bądz depozyt czegoś watościowego. Jedną z funkcji firm hazardowych jest przechwytywanie szczegółów płatności dla celów marketingu handlowego.

Kolejną zmianą GSC jest to, że będzie pokazywał on państwa oraz organizacje transakcyjne od których będą pobierane świadectwa badań stawiane na równi z tym z Isle of Man. Ponadto zatwierdzono laboratoria badawcze, które symulują grę i są w stanie zweryfikować rzetelność gier oferowanym internautom. Laboratorium będzie wystawiać certyfikaty portalom hazardowym. Standardy wymagane do uzyskania certyfikatu różnią się w zależności od jurysdykcji.

GSC zamierza zaakceptować certyfikaty z laboratoriów badawczych w odniesieniu do nieprzestrzegania standardów Isle of Man lub jakichkolwiek innych standardów transakcyjnych. Kolejną zmianą jest stworzenie szerszego wyboru kontroli dla graczy. Operatorzy będą oferować funkcje z konkretnymi opcjami ustalając najwyższe zakłady lub udziały. Granice zakładu i udziału nie są często używane przez graczy, a kontrole są problematyczne pod pewnymi względami. Proponowana zmiana pozwala na bardziej efektywne działanie.

Bitcoin stał się stabilną walutą dla dziennych transakcji na Isle of Man. CNN ogłosiło że Isle of Man znanym niektórym jako “Bitcoin Island” posiada progresywny rząd, wyjątkową wiedzę technologiczną oraz wyjątkową infrastukturę internetową.