Wypłata zysków z blocków Bitcoin w lipcu zmieniła zyskowność nowego wydobycia minerów

 

 

To może mieć znaczny wpływ na decentralizację Bitcoin, jak powiedzieli Sveinn Valfells z Flux Ltd. oraz Jon Helgi Egilsson z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytet Islandzkiego.

 
W dokumencie pod tytułem „Wydobywanie pieniędzy za pomocą megawatów”, napisanym dla Instytutu Inżynierów Elektryki i Elektroniki, autorzy zauważyli, że zmniejszająca się zyskowność wydobycia może w przyszłości być związana z samą czynnością wydobywania. To z kolei może zwiększyć prawdopodobieństwo zmowy wydobywców, którzy będą chcieli zaatakować blockchain Bitcoin. To z pewnością zagrozi zdecentralizowanemu charakterowi tej kryptowaluty.

 
Architektura Bitcoin została stworzona jako sieć płatności niezależna od banków centralnych oraz instytucji świadczących usługi finansowe.

 
Mechanika wydobywania

 
Dokument opisuje dokładnie mechanikę wydobywania Bitcoin. Jest to skomputeryzowany proces, który jest związany z główną częścią sieci Bitcoin. Ledger transakcji jest dystrybuowany bez kopii centralnych, będących w posiadaniu zaufanych stron. Łańcuch bloków transakcji stanowi blockchain Bitcoin. Hashe kryptograficzne bloków zabezpieczają integrację blockchain. Każdy blok odnosi się do hasha poprzedniego bloku.

 
Jak wynagradza się wydobywców

 
Wydobywcy przeliczają odpowiednie hashe, za które są wynagradzani nowymi jednostkami Bitcoin oraz opłatami za transakcje. Hash jest jednostronną transformacją ciągu wejścia, nagłówku transakcji, który znajduje się umieszczony w ciągu wyjścia. Nagłówek bloku posiada kilka pól danych, np. hash poprzedniego bloku, oznaczenie czasu, podpis załączonej transakcji oraz przypadkowe, jednorazowe pole danych.

 
Nagłówek bloku, aby był aktualny, musi należeć do podzbioru wyjść, każdy z nich ma odpowiednią liczbę zer. Im więcej tych zer w podzbiorze, tym większa trudność znalezienia odpowiedniego hasha. Trudność zostaje poprawiona co 2016 bloków, czyli co jakieś 10 minut. Hash nagłówka bloku eliminuje potrzebę nadzoru centralnego w celu przechowywania kopii blockchain. Wydobywcy ścigają się, aby wprowadzić te hashe.

 
Nagroda z bloku obecnie to 12,5 BTC za jeden. Opłaty za transakcje wykorzystują mniej niż 1 BTC za blok średnio i podlegają negocjacjom. Średni dochód roczny obecnie przekracza 545 milionów dolarów.

 

16.09.16